DPF ir FAP filtrų išjungimas

KAS YRA DYZELINO DALELIŲ FILTRAS DPF/FAP?

 

DPF/FAP filtras yra prietaisas, skirtas filtruoti dyzelinių automobilių išmetamosose dujose esančius suodžius. Tokie filtrai montuojami šiuolaikiniuose dyzeliniuose automobiliuose, dažniausiai, pagamintuose nuo 2006 metų iki dabar. DPF filtras kaupia suodžius tam tikra laiką - vėliau įsijungia filtro valymo procesas vadinamas DPF regeneracija.

KAS YRA DPF REGENERACIJA (DPF FILTRO VALYMAS)?

DPF regeneracijos procesai pradeda veikti atsiradus papildomam vėlyvam kuro įpurškimo ciklui. Regeneracijos procesas yra periodiškas, pasikartojantis kas tam tikrą kilometrų skaičių. Stipresnės regeneracijos lygiai jungiasi priklausomai nuo užsikimšimo lygio (dažniausiai varikliui pasiekus darbinę temperatūrą) - kuo labiau filtras užsikimšęs, tuo dažniau šis procesas įsijungia. Važiuojant ramiai, borto kompiuteryje pastebimas kuro sanaudų padidėjimas, taip pat, iš duslintuvo pasipila balkšvi dūmai.

KAIP DPF PROCESAI ATSILIEPIA VARIKLIO RESURSUI?

DPF/FAP filtro savaiminis valymo procesas daro neigiamą įtaką variklio ilgaamžiškumui bei jo tarnavimo laikui. Dėl regeneracijos, išmetimo sistemoje pasiekiama itin aukšta temperatūra ir dėl to kenčia turbina - užstringa kintamos geometrijos sparneliai, turbina tampa nevaldoma arba visiškai sugenda. Atsiradus turbinos darbo sutrikimams ženkliai suprastėja automobilio trauka, padidėja kuro sąnaudos. Dėl vėlyvo degalų įpurškimo ciklo, dalis nesudegusio kuro cilindro sienelėmis nubėga į karterį ir tokiu būdu praskiedžia variklio alyvą. Taip sumažinamos alyvos tepimo savybės, didėja alyvos kiekis ir ją būtina keisti dažniau.

KIEK KILOMETRŲ TARNAUJA DPF FILTRAS?

DPF/FAP filtrų tarnavimo laikas dažniausiai nustatomas gamintojo, priklausomai nuo modelio. Dažniausiai gamintojai filtrą keisti rekomenduoja automobiliui įveikus 150,000/200,000 kilometrų. Kai kurie gamintojai deklaruoja labai ilgą DPF tarnavimo laiką, bet realybėje taip nėra, nes jo užsikimšimą nulemia netikėti variklio sistemos gedimai ar itin trumpi kitų mazgų tarnavimo intervalai. DPF/FAP tarnavimo laiką gali sutrumpinti silpnos turbinos, EGR vožtuvo ar kuro įpurškimo sistemos elementų gedimai.

MANO AUTOMOBILIO RIDA LABAI MAŽA, O JAU DEGA DPF LEMPUTĖ. KODĖL TAIP NUTIKO?

Dažniausiai greitą DPF filtro užsikišimą lemia kitų sistemų gedimai. Tai gali būti blogai funkcionuojantis EGR vožtuvas, kuro purkštukų gedimai, įsiurbimo kolektoriaus sklendžių darbo sutrikimai, problemos su turbina arba nesandarumai oro padavimo sistemoje (skylės vamzdžiuose). Dėl šių gedimų, išmetimo sistemoje padidėja dūmingumas, tačiau vizualiai jis nepastebimas, nes DPF filtras šiuos suodžius sugeria. Būtent tai ir gali būti greito DPF filtro užsikimšimo priežastimi. Jeigu iškilo problemų anksčiau, nei nurodo gamintojas, pirmiausiai reikėtų patikrinti ar visos sistemos veikia taip, kaip turėtų. Todėl patariame, pirmiausiai surasti greito užsikišimo priežastį, bet jokiu būdu neskubėti DPF filtro plauti, jį išjungti ir išmontuoti ar keisti nauju.

KELIS KARTUS SERVISE ATLIKAU PRIVERSTINĘ REGENERACIJĄ, BEI PLOVIAU FILTRĄ BRANGIOMIS CHEMINĖMIS PRIEMONĖMIS, BET PO 3 MĖNESIŲ PROBLEMA PASIKARTOJO - AUTOMOBILIS VAŽIUOJA AVARINIU REŽIMU, PRIETISŲ SKYDELYJE DEGA LEMPUTĖS. KĄ PATARTUMĖT?

Patartume išjungti DPF/FAP sistemą programiškai ir pašalinti ją fiziškai. Jeigu viskas atliekama tinkamai (teisingai programoje eliminuojami DPF algoritmai), sumažėja kuro sąnaudos, nes nebeakatyvuojamas papildomas kuro ciklas reikalingas regeneracijai, pailgėja variklio tarnavimo laikas (variklio alyvoje nebesikaupia dyzelinas), padidėja turbinos resursas (nes sumažinama išmetimo sistemos temperatūra). Taip pat išvengsite brangių serviso paslaugų ir brangaus laiko švaistymo. Bet norint pasiekti tinkamo rezultato, visi darbai turi būti atliekami kvalifikuotų specialistų, nes blogai išjungta DPF sistema, automobilio varikliui gali padaryti dar daugiau žalos, nei toliau jį eksploatuojant su užsikišusiu DPF filtru.

ĮSIGIJAU NAUDOTĄ AUTOMOBILĮ TURGUJE IR TECHNINĖS APŽIUROS METU BUVO NUSTATYTA, JOG NĖRA NEI KATALIZATORIAUS NEI DPF FILTRO, O IŠ DUSLINTUVO VERŽIASI DAUG DŪMŲ, KEISTAI DIRBA VARIKLIS. MEISTRAI PATIKRINĘ AUTOMOBILĮ PROBLEMŲ NERADO NEI ĮPURŠKIMO SISTEMOJE, NEI KITUOSE MAZGUOSE. KĄ DARYTI?

Labiausiai tikėtina, kad DPF/FAP filtras ir katalizatorius, buvo pašalinti norint papildomai užsidirbti, parduodant juos perdirbimo įmonėms. Taip pat tikėtina, kad filtras ir katalizatorius pašalinti fiziškai, tačiau neatlikti variklio valdymo kompiuterio programiniai pakeitimai, arba jie atlikti netinkamai. Jeigu susidūrėte su tokia problema, galite atvykti pas mus. Mes patikriname variklio valdymo programą ir sureguliuojame ją taip, kad variklis dirbtų tinkamai. Po blogo DPF išjungimo, variklio valdymo kompiuteris neberodo gedimo klaidų kodų, net ir esant problemai. Todėl, dažniausiai, atvykus i servisą, meistrai negali nei nustatyti tikslios problemos, nei ją išspręsti.

AR NEBUS PROBLEMŲ, JEI NORĖSIU ATLIKTI TECHNINĘ APŽIŪRĄ AUTOMOBILIUI, KURIAM BUVO PAŠALINTAS DPF FILTRAS?

Po mūsų programavimo bei DPF filtro remonto darbų, techninę apžiūrą atliksite be problemų, nes išmetimo sistemos parodymai atitiks leistinų reikalavimų normas. Naudojame modernią testavimo bei dujų analizavimo įrangą, galime sureguliuoti normas taip kaip priklauso, nes turime didelę patirtį atliekant šiuos darbus ir garantuojame kokybę. Tačiau svarbu nepamiršti, kad ir kiti variklio komponentai bei sistemos turi veikti tinkamai.

AR GALIMA VAŽINĖTI AUTOMOBILIU, KURIAM DPF FILTRAS PAŠALINTAS FIZIŠKAI, TAČIAU VARIKLIO VALDYMO PROGRAMOJE KOREKCIJOS NEATLIKTOS?

Jokiu būdu negalima, nes sistemos davikliai matys blogus temperatūrų bei slėgio parametrus. Dėl nuolatinės periodiškos regeneracijos, iš automobilios išmetimo sistemos pasipils gausybė dūmų, o ilgainiui variklio valdymo kompiuteris leis važiuoti tik “avariniu” režimu (prasta automobilio trauka ir dinamika, didelės kuro sąnaudos).

AR GALIMA IŠJUNGTI DPF SISTEMĄ PROGRAMIŠKAI, BET DPF FILTRĄ PALIKTI IŠMETIMO SISTEMOJE?

Taip daryti negalima, nes automatinis filtro valymo procesas (regeneracija) bus išjungtas, todėl bėgant laikui, išmetimo sistema užsikiš visiškai. Tokiu atveju galite atsidurti nepavydėtinoje situacijoje, kai automobilis visiškai sustoja ir nebeužsiveda.

PAŠALINAU DPF/FAP FILTRĄ IR IŠ DUSLINTUVO RŪKSTA JUODI DŪMAI. KODĖL? GAL FILTRĄ ĮSIDĖTI ATGAL?

Tokie požymiai rodo kažkurios variklio sistemos gedimą, kuris lėmė DPF filtro užsikišimą. Todėl pirmiausiai reikia surasti gedimą ir jį pašalinti. Kai gedimo nebėra, juodi dūmai pradingsta. Kita priežastis - blogai atliktas variklio valdymo kompiuterio programavimas. Tokiu atveju, galite atvykti pas mus. Atliksime programines korekcijas, kurios leis varikliui dirbti taip, kaip priklauso.
Copyright @ Startline.lt 2024